Trang thông tin điện tử
phường Kim Dinh

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử phường Kim Dinh

CHUNG TAY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ, VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN
Nhằm đưa các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) vào cuộc sống, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Những thông tin về chính sách BHYT liên tục được phổ biến tới người dân thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức của người dân về BHYT, mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới BHYT toàn dân.
Xem thêm